Jdi na obsah Jdi na menu
 


(pro nějakou Verču Č... tohle se učit nemusíš, páč ZAPOMEŇ NA TO, ŽE TOHLE BUDEŠ OVLÁDAT :P)

Necromanci (Nekromancie)

Necromancy je z pohledu upírů nová Disciplína - vyvinuli ji Giovanniové v průběhu posledních 800 - 1000 let. Její kořeny jsou však mnohem starší. Cappadociáni, ze kterých klan Giovanni vyrostl a které také později vyhladil, ovládali Disciplínu Mortis, která byla vlastně první z Necromantických Cest.

Necromancy má, podobně jako Thaumaturgy, několik Cest, které se lze učit. Každý Necromancer si musí zvolit jednu z Cest jako Primární. Teprve když dostatečně zvládne jednu Cestu (tj. má v dané Cestě aspoň tři tečky), může se začít učit druhou. Třetí a další Cesty se může učit, až když má v Primární Cestě pět teček.
Kromě Cest má Necromancy i svoje Rituály. Každý Rituál je určité úrovně a sesílat se jej může naučit jen Necmancer, který má v Primární Cestě aspoň tolik teček, kolik je úroveň rituálu.

Necromancy mají jako klanovou Disciplínu Giovanniové, Zvěstovatelé lebek a Nagaraja. Kromě těchto skupin jsou velkými mistry mezi Necromanty i Samediové a Hadé Světla, kteří však nemají Disciplínu jako klanovou. Každá z těchto linií má trochu jiné zaměření a zná odlišné Cesty:
Giovanni: Mají jako Primární Cestu Hrobky (Sepulchre Path) a ovládají Cestu Popela (Ash Path) a Cestu Kostí (Bone Path)
Zvěstovatelé lebek: Jejich Primární Cestu Smrti (Mortuus Path) Giovanniové neznají (jedná se o Cappadociánský Mortis). Jako Sekundární mají Zvěstovatelé lebek Cestu Popela (Ash Path). Znají i nejnižší úrovně Cesty Kostí (Bone Path). Vyšší úrovně Cesty Kostí (Bone Path) a Cestu Hrobky (Sepulchre Path) je po jejich příchodu zpět na svět (1996) aktivně učí Samediové. Zvěstovatelé mají své vlastní Necromantické rituály.
Nagaraja: Tato linie, která má jen několik desítek členů, má jako Primární Cestu obvykle Cestu Hrobky (Sepulchre Path) a jako Sekundární pak většinou mají svoji vlastní Cestu Skla (Vitreous Path). Linie zná i ostatní Cesty, které ovládají Giovanniové.
Samedi a Hadé Světla: Ovládají stejné Cesty jako Giovanniové, jejich pojetí je však dost odlišné a vychází z Haitského Woodoo. Své pojetí Necromancy nazývají Voodoon. Rituály s Giovanny nesdílejí, mají své vlastní.

 

Cesta hrobky

Nejrozšířenější Cesta mezi Necromancery. Jako primární ji mají Giovanniové, Nagaraja a Necromanteři mezi Samedi a Hady Světla. Zvěstovatelé Lebek znají jen nejnižší úrovně této Cesty, učí se jí však od Samediů.

 

 * Insight (Nahlédnutí)

Tato schopnost umožňuje při pohledu do očí mrtvoly zjistit, jakým způsobem zemřela, případně i další informace o tom, co se před jí smrtí. Lze použít i na upíry.

Počet úspěchů určuje, jak úplnou informaci Necromancer získá:

1 - Základní informace, jakým způsobem subjekt zemřel

2 - Jasný obraz, co se stalo v okamžiku smrti a pár vteřin předtím

3 - Jasný obraz i se zvukem, minut, které předcházely smrti

4 - Jasný obraz i se zvukem, půl hodiny před smrtí

5 - Jasný obraz vnímaný všemi smysly o tom, co se stalo hodinu před smrtí.

Tuto schopnost nelze použít na bytosti, které dosáhly Golkondy, nebo jejichž těla dosáhla příliš velkého rozkladu.

 

 ** Summon Soul (Vyvolání Ducha)

Pomocí této schopnosti dokáže Necromancer vyvolat Ducha zemřelého člověka nebo i upíra, kterého potkala konečná smrt (Final Death). Nepotřebuje k tomu žádnou spiritistickou seanci, ale předmět, ke kterému měl zemřelý vztah.

 Necromancer musí znát jméno vyvolávaného ducha nebo alespoň znát jeho auru (za použití Auspexu).

Někteří zemřelí takto nemohou být vyvoláni. Upíry, kteří před Konečnou smrtí dosáhli Golkondy, upíři kteří byli zdiablerizováni, ti vyvoláni být nemohou.

 

 *** Compel Soul (Ovládnutí Ducha)

Tato schopnost umožňuje upírovi vyvolaného Ducha ovládnout.Počet úspěchů určuje, jak byl duch ovládnut:

0 - může dělat co se mu zlíbí. Před návratem může svého vyvolávače i napadnout.

1 - duch je nucen zůstat v tomto světě a nesmí napadnout žádnou bytost bez svolení vyvolávače

2 - duch je nucen jednat mírumilovně a pravdivě odpovídat na otázky (pozor na to, jak jsou kladeny otázky)

3 - duch je nucen jednat mírumilovně a odpovídat pravdivě. Žádné polopravdy a neúplné odpovědi.

4 - duch je nucen zůstat, odpovědět každou otázku a udělat vše, co po něm vyvolávač požaduje. Pokud se tak děje proti vůli ducha, může úkol vykonat špatně, nebo si jej úmyslně špatně vysvětlit.

5 - duch vykoná cokoliv, o co je požádán, jak nejlépe umí.

 

 **** Haunting (Strašení)

Necromancer může zabránit duchovi, aby opustil tento svět.Duch zůstává v tomto světě jeden den za každý úspěch.

 

 ***** Torment (Utrpení)

Tornment umožňuje upírovi zaútočit fyzicky na Wraitha, jako by se pohyboval v zemi zemřelých. Úderem naruší endoplasmatickou podobu Wraitha a způsobí mu zranění obvyklým způsobem. Sám upír přitom zůstává v reálném světě, takže Wraith na něj nemůže v podsvětí útočit.

 

Cesta kostí 

The Bone Path (Cesta kostí) je zaměřená na ovládání mrtvých těl a vytváření zombií. Pokud je pomocí této Cesty nějaká mrtvola "oživena", tak má následující parametry: Strength 3, Dexterity 2, Stamina č, Brawl 2 a vždy jedná jako poslední v kole.

V okamžiku, kdy je mrtvola oživena a stává se z ní zombie, tak pokračuje v rozkladu, ale mnohem pomaleji než obvykle.

 

 * Tremens

Pomocí Tremens může Necromancer lehce pohnout mrtvolou - např.: pohne rukou, posadí se, nebo otevře oči. Necromancer musí spálit jednu Krev.

 Víc úspěchů umožňuje s mrtvolou provést komplexnější akci. Jeden úspěch stačí na "škubnutí", zatímco pět úspěchů umožňuje podmíněnou akci (příště, až někdo vstoupí do místnosti, tak se mrtvola posadí a otevře oči). Pomocí Tremens nelze zaútočit nebo způsobit zranění.

 

 ** Apprentice's Brooms (Učedníkova košťata)

S touto schopností již Necromancer může přinutit mrtvolu provést jednoduchou akci - může přenášet těžké předměty, kopat nebo prostě chodit z jednoho místa na druhé. Zombie takto vytvořené se nebrání, i při útoku se snaží pokračovat v zadaném úkolu.

Za každý úspěch může oživit jednu mrtvolu. V okamžiku oživení jim musí zadat úkol, který se budou snažit vykonat. Pokud se jedná o úkol, který lze ukončit, pak po skončení se zombie stává opět mrtvolou. Pokud se jedná o nekonečný úkol (choď tamhle a zpátky), pak pokračuje tak dlouho, než je zničena, nebo se rozpadne.

 

*** Shambling Hordes (Belhající se dav)

Zombie vytvořené na této úrovni jsou schopny zaútočit, i když velice pomalu. Po oživení touto schopností zombie čeká - třeba i roky - a plní svůj úkol. Obvykle jsou používány jako hlídači (Nenech nikoho projít!) nebo bojovníci (Zabij ho!).

Množství oživených zombií nesmí být větší než počet úspěchů v hodu. Zombie vytvořené pomocí Shambling hordes čekají na splnění celé věky - i v době kdy jim už veškeré maso shnilo. Ony čekají dál.... a čekají... čekají...

 

**** Soul Stealing (Krádež duše)

Tato schopnost umožňuje působit na živé a neživé cíle, nikoliv na mrtvá těla. Po seslání se oběť dočasně stává duchem (Wraithem) a u smrtelníků tělo zůstává živé, i když katatonické. Jedinou vazbou tohoto Wraitha na tento svět je jeho tělo.

Tato schopnost se používá hlavně k vytvoření vhodného cíle následující schopnosti.

 

***** Daemonic Possession (Démonické vlastnictví)

Tato schopnost umožňuje vložit duši do čerstvě mrtvého těla. Touto schopností neudělá nic jiného, než že rozhýbe mrtvolu, nestvoří tak živou bytost. Mrtvola se nadále rozpadá a asi po týdnu se rozpadne zcela. Do mrtvoly může umístit buď Wraitha, nebo "volnou duši" - např. upíra používajícího Psychic Projection.

Tělo nesmí být po smrti déle než 30 minut a nový obyvatel musí souhlasit se svým umístěním.

 

Cesta popela

Tato Cesta je mezi Necromanty hodně známá, má i svoji negativní stránku - čím lépe ji Necromancer ovládá, tím více upoutává pozornost Wraithů. Giovanniové učí tuto Cestu nejmíň ze všech svých Cest. Zvěstovatelé Lebek se jí naopak učí jako svoji Sekundární Cestu. Také všechny ostatní Necromantické linie Cestu znají ... byť se jí učí jen zřídka.

 

 * Shroudsight (Pohled za Clonu)

Tato schopnost umožňuje necromancerovi koukat skrze Clonu, mystickou bariéru která odděluje tento svět a Podsvětí. Pomocí této schopnosti upír může vidět přízračné budovy a věci z tzv. Země stínů a dokonce i samotné Wraithy. Ti ovšem jakýmsi šestým smyslem vědí, že je někdo pozoruje a mohou na to podrážděně reagovat.

 

** Lifeless Tongues (Neživé jazyky)

Tato schopnost umožňuje necromancerovi nejen do podsvětí vidět, ale i rozmlouvat s Wraithy. Tato schopnost automaticky zahrnuje i efekt předcházející schopnosti Shroudsight.

 

*** Dead Hand (Mrtvá ruka)

Tato schopnost je podobná jako Torment v The Sepulchre Path (Cestě hrobky) a umožňuje sesilateli působit na objekty a obyvatele podsvětí. Na rozdíl od Tormentu při použití této schopnosti necromancer existuje v obou světech zároveň. To mu umožňuje např. vylézt po stěně budovy, která existuje pouze v podsvětí, což se pozorovateli v tomto světě jeví, jako by "šplhal ve vzduchu". Podobně může uchopit předměty ve Světě stínů, na druhou stranu stejně reálný je i pro obyvatele Podsvětí a stejně tak i pro všechny jejich zbraně. Za každou scénu, ve které chce upír zůstat v kontaktu s Podsvětím, musí spálit jednu Krev.

**** Ex Nihilo

Na této úrovni už necromancer může fyzicky vstoupit do Podsvětí. Stává se přitom jakýmsi "velice pevným" duchem. Má odpovídající počet úrovní zranění (7), může být zraněn pouze prostředky, které Wraithům způsobují spalující zranění (zbraně ukované z duší Wraithů, některé schopnosti Wraithů,...). V Podsvětí může necromancer procházet pevnými objekty (jedno automatické zranění) - v nehmotném stavu umožňujícím průchod však může zůstat pouze tolik kol, kolik činí jeho Stamina. Pokud je upír zničen v Podsvětí, je zničen navždy a je mimo dosah ostatních necromancerů.

K vstupu do Země stínů je potřeba komplikovaný postup: křídou nebo krví musí necromancer nakreslit na libovolný povrch dveře (třeba i v předstihu), potom spálí dvě Krve. Pokud hodí aspoň jeden úspěch, tak se dveře otevřely a on vešel do Podsvětí.

Pokud se chce vrátit zpět do fyzického světa, musí spálit další dvě krve. Pokud se chce vrátit zpět do fyzického světa, musí spálit další WP a uspět v hodu Stamina + Occult proti 6. Storyteller může dát na návrat omezení požadavek, aby v okamžiku, kdy se chce vrátit, nebyl upír "moc daleko" od reálného světa.

V Podsvětí se nelze krmit Wraithy, ti upíra nezasytí.

 

 ***** Shroud Mastery (Ovládání Clony)

Tato schopnost umožňuje Necromancerovi manipulovat s Clonou oddělující tento svět od podsvětí, může ji zesílit, nebo zeslabit a tak umožnit Wraithům snadný přechod mezi světy nebo jej naopak učinit téměř nemožný.

 

 Rituály

Necromancie má, stejně jako druhá magická Disciplína - Thaumaturgy, kromě Cest i Rituály. První rituál (první úrovně) získá Necromancer spolu s první tečkou v Disciplíně, ostatní získává v průběhu hry a bez Expů.

 

  * Call of Hungry Dead (Volání hladového mrtvého)

K seslání je zapotřebí vlas oběti. K seslání je zapotřebí 10 minut. V průběhu rituálu je vlas oběti spálen a oběť od daného okamžiku začne slyšet útržky rozhovoru, z Podsvětí. Pokud oběť není připravena, pak jí tyto hlasy mohou ovlivnit v duševní oblasti, někdy až přivést k šílenství.


** Eyes of Grave (Oči hrobu)

Tento rituál oběti způsobí občasné vize vlastní smrti. Efekt trvá jeden týden. Vize přicházejí bez varování a náhodně, i když častěji mohou být vyvolány v situacích jako je řízení auta, střelba apod. Vždy, když se vize objeví, musí oběť uspět v hodu Courage proti 7, jinak propadne zděšení a panice a bude se jen bezmocně třást. Sesilatel není schopen nijak ovlivnit co konkrétně oběť vidí, ani kdy se vize objeví.

Seslání rituálu trvá dvě hodiny a vyžaduje špetku prsti z čerstvého hrobu.


*** Ritual of Unearthed Fetter (Rituál nepozemského pouta)

Tento rituál vyžaduje mít kůstku z prstu kostry těla, jehož Writha chce necromancer vyvolat a odštěpek z náhrobku (libovolného). Rituál trvá tři hodiny a v jeho průběhu se odštěpek náhrobku promění v prach a je jím posypána kost. K seslání rituálu musí necromancer znát jméno zemřelého. Po úspěšném seslání rituálu se kost stane pro Wraitha významným předmětem, který jej poutá k tomuto světu. Toto pouto pak výrazně usnadňuje používání schopností získaných z Sepulchre Path.


**** Cadaver's Touch (Dotek umrlcův)

Při sesílání tohoto rituálu musí necromancer po dobu tří hodin zpívat obřadné melodie a rozmělnit voskovou loutku, která symbolizuje jeho oběť. Jakmile loutka ztratí zbytek svého původního tvaru, oběť ztratí tělesnou teplotu, pulz se stane neznatelným, kůže jí zešedne a objeví se na ní lepkavý nános. Ve všech směrech se z oběti stává chodící mrtvola (mj. se to projeví zvýšenou obtížností na všechny sociální hody +2). Efekt skončí v okamžiku, kdy je loutce umožněno opět ztuhnout, nebo když se naopak veškerý vosk z loutky vyvaří.


*****Grasp the Ghostly (Zachycení přízraku)

Rituál vyžaduje šestihodinový zpěv obřadných melodií a umožňuje přenést z Podsvětí do našeho světa Wraitha nebo předměty. Přenesený objekt musí být vyvážen tím, že se do podsvětí přemístí hmota o stejném objemu jako je objem přeneseného objektu.

Wraithové se většinou budou snažit okamžitě se vrátit zpět do Podsvětí a budou ochotní za to i bojovat. Přenesené předměty se "vytratí" zhruba po roce.

Tento rituál neumožňuje přenést věci vyrobené Wraithy, pouze předměty, které již neexistují v našem světě, avšak v Podsvětí existují dál (tzv. relikty).