Jdi na obsah Jdi na menu
 


Presence (Zevnějšek)

 Pomocí této Disciplíny upír ovládá emoce těch, kteří jsou v jeho okolí, může se stát obdivovaným idolem i noční můrou. Na rozdíl od Dominate není ovládán mozek oběti, příkazy lze zadávat buď pomocí okouzlení (oběť se do upíra téměř zamiluje), nebo zastrašením. K používání Presence není potřeba oční kontakt, jako u Dominate, stačí, když oběť upíra vidí.

Postavy s vysokou Presencí upoutávají pozornost svého okolí i bez jejího aktivního použití (pokud se postava např. zrovna neschovává nebo nemaskuje pomocí Obfuscate).

Tuto Disciplínu mají jako klanovou Brujah i Opravdoví Brujah, všechny linie Setitů, Toreador, Dcery Disonance, Ventrue a Baali.

 

 * Awe (Úcta)

Po zapnutí této schopnosti se postava stane pro ostatní velice přitažlivá, jsou jí naprosto fascinováni. Brujah ji používají když řeční k větší skupině smrtelníků. Počet úspěchů určuje kolik lidí bylo postavou zaujato:

1ú - jedna osoba

2ú - dvě osoby

3ú - šest osob

4ú - dvacet osob

5ú - celé okolí (místnost)

 

** Dread Gaze (Hrůzný pohled)

Rodný může pomocí této schopnosti naprosto vyděsit a znechutit smrtelníky tím, že se naplno projeví jako upír. To zahrnuje vycenění špičáků, vysunutí drápů a vydávání divokých skřeků. Smrtelníci obvykle reagují buď naprostým ochrnutím hrůzou, nebo se dají na panický útěk.Už jeden úspěch znamená, že oběť je zcela zastrašena, při třech a více úspěších se dá na bezhlavý útěk.

 

*** Entrancement (Okouzlení)

Tato schopnost umožňuje si druhého podmanit tak, že se stane služebníkem oběti. Oběť bude sesilatelem natolik okouzlena, že si nebude přát nic jiného, než plnit její přání. Na rozdíl od Possesion v Dominate oběti zůstává svobodná vůle. To může být pozitivní i negativní. Sesilatel není schopen určit jak přesně (jakým způsobem) oběť jeho požadavky splní.

Počet úspěchů určuje jak dlouho bude oběť okouzlena.

1ú - jedna hodina

2ú - jeden den

3ú - jeden týden

4ú - jeden měsíc

5ú - jeden rok

V okamžiku, kdy okouzlení přejde, bude oběť na upíra nejspíše naštvaná. Nechápe, proč mu pomáhala, když vlastně nechtěla. Mnoho rodných navíc pochopí, že se stali obětmi Okouzlení.

 

**** Summon (Přivolání)

S touto schopností si může upír "přivolat" kohokoliv, koho v minulosti potkal. Oběť neví jistě, proč se rozhodla jít k "tomu zahalenému cizinci na druhé straně místnosti" nebo proč se vydala do sousedního města, ale prostě tak udělá. Pokud oběť sesilatele nevidí, tak přesto intuitivně ví, kam se vydat. Pokud se sesilatel přemístí, oběť si jej stejně najde. Oběť neví kam jede, že prostě v daném okamžiku ví, že se musí dostat např. do Chicaga a teprve v tom Chicagu si uvědomí kudy dál.) Summon trvá 24 hodin. Pokud do té doby oběť nepřijde, je zapotřebí schopnost použít znovu. Oběť se snaží přijet co nejrychleji (záleží to i na počtu úspěchů). Pokud je limitována finančně, tak např. nepoletí letadlem, ale bude stopovat.

Závisí na tom, jak dobře zná sesilatel svoji oběť:

5ú - sesilatel a cíl jsou přátelé

6-7ú - sesilatel a cíl se poměrně dobře znají

8ú - sesilatel se už s cílem několikrát setkal

9ú - sesilatel se s cílem jednou viděl

Pokud sesilatel a cíl na sebe mohou vidět (tj. jsou na dohled ale nemusí se na sebe dívat), pak cílové číslo klesá o 1. Storyteller může dále cílové číslo upravit (předchozí úspěšné či neúspěšné použití Awe, Entracementu, atd...)
Počet úspěchů pak určuje, za jakých okolností oběť přijde:

1 - oba jsou v blízkém okolí, vidí na sebe (třeba i na velkou vzdálenost) nebo to pro oběť znamená max. 5 minut chůze, popř. jízdy.

2 - pro oběť znamená Summon jízdu v rámci města nebo až hodinu jízdy nebo chůze

3 - oběť přijde, pokud to pro ní neznamená zásadní problémy (třeba vyhozeni z práce; cesta přes hranice, kde potřebuje víza), výdaje nad její možnost (nemá na letenky), nebo velké nebezpečí (vlézt do střežené vily)

4 + oběť se bude snažit přijít, i když to pro ní bude znamenat problémy (viz 3 úspěchy).

 

***** Majesty (Vznešenost)

Postava s touto schopností je všeobecně obávaná a respektovaná. Ostatním se jeví naprosto úžasná a je pro ostatní nepředstavitelné, že by měli jednat proti jejím zájmům. Pokud je Majesty zapnutá, pak je pro ostatní nepředstavitelná myšlenka, že by na postavu měli zaútočit.

K zapnutí této schopnosti je zapotřebí spálit dvě krve.